May 2024
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
2024-04-28
12:00PM-5:30PM
29
2024-04-29
9:00AM-5:30PM
30
2024-04-30
Closed
1
2024-05-01
Closed
2
2024-05-02
Closed
3
2024-05-03
Closed
4
2024-05-04
Closed
5
2024-05-05
Closed
6
2024-05-06
Closed
7
2024-05-07
Closed
8
2024-05-08
Closed
9
2024-05-09
Closed
10
2024-05-10
Closed
11
2024-05-11
Closed
12
2024-05-12
Closed
Intercession
13
2024-05-13
Closed
14
2024-05-14
Closed
15
2024-05-15
Closed
16
2024-05-16
Closed
17
2024-05-17
Closed
18
2024-05-18
Closed
19
2024-05-19
Closed
Intercession
20
2024-05-20
Closed
21
2024-05-21
10:00AM-4:00PM
Closed 1pm - 2pm
22
2024-05-22
10:00AM-4:00PM
23
2024-05-23
10:00AM-4:00PM
24
2024-05-24
10:00AM-4:00PM
25
2024-05-25
10:00AM-4:00PM
26
2024-05-26
Closed
27
2024-05-27
Closed
University Holiday
28
2024-05-28
10:00AM-4:00PM
29
2024-05-29
10:00AM-4:00PM
30
2024-05-30
10:00AM-4:00PM
31
2024-05-31
10:00AM-4:00PM
1
2024-06-01
10:00AM-4:00PM